Бизнесът в
Пазарджик и региона

Инвестирай и създавай блага
ЗА ПАЗАРДЖИК И РЕГИОНА

ЗА ПАЗАРДЖИК И РЕГИОНА


Община Пазарджик е разположена в Южна България, в централната част на Горнотракийската низина, на север от планината Родопи, по поречието на река Марица. Общината граничи със седем общини от Пазарджишка област, в т.ч.: община Стрелча, Панагюрище, Лесичово, Септември, Ракитово, Пещера и Брацигово, както и с четири общини от Пловдивска област - Съединение, Стамболийски, Марица, Родопи.

Релефът на общината е равнинен. Надморското равнище варира от 190 до 370 м., като надморската височина на град Пазарджик е 205 м. На изток от Пазарджик е най-ниската част на полето - под 200 м надморска височина. Полето е бедно откъм речни тераси, защото е хлътнало.

На територията на Общината има находища на нерудни полезни изкопаеми. Най- разпространените полезни изкопаеми са мраморите и доломитите. Те са намират по северния склон на Родопите - между селата Паталеница и Црънча, южно и източно от с. Дебращица.

Икономическата структура на предприятията в община Пазарджик е фрагментирана, но се открояват водещи отрасли по концентрация на брой фирми в тях. Основните отрасли в община Пазарджик по брой участници са търговията на дребно с 37% дял, услугите с 18%, търговията на едро с 10%, преработващата промишленост с 9% и ресторантьорството с неговите 6%.

За Нас >

Последни новини

Новата клиника на „СитиДент“ отвори врати в Пазарджик

"СитиДент-Усмивка" - новата клиника от групата "Сити Дент" се намира на ул. "Цар Иван Шишман" и предлага широка гама стоматоматологични услуги

 Капацитетът на завода е  до 140 хил. кв.м застроена площ годишно, а на бетовония възел - 43куб.м./час.  Стоманобетоновите елементи са подходящи за строителството на индустриални, логистични, обществени и търговски обекти.

"Главболгарстрой" откри нов завод за стоманобетонни конструкции край Пазарджик

Капацитетът на завода е до 140 хил. кв.м застроена площ годишно, а на бетовония възел - 43куб.м./час. Стоманобетоновите елементи са подходящи за строителството на индустриални, логистични, обществени и търговски обекти.

Освен търговския парк в Пазарджик, в момента се изграждат Holiday Park в Стара Загора, Перник и Хасково. Предстои построяването на такива комплекси в София и Русе.

Първият комплекс от веригата Holiday Park отвори врати в Пазарджик

Освен търговския парк в Пазарджик, в момента се изграждат Holiday Park в Стара Загора, Перник и Хасково. Предстои построяването на такива комплекси в София и Русе.

Полезни връзки