Фондация „За Пазарджик и Региона”

ФОНДАЦИЯ „ЗА ПАЗАРДЖИК И РЕГИОНА” е създадена в обществена полза с цел да работи за икономическото и културно развитие на Община Пазарджик. Основна роля и подкрепа в изпълнението на тези цели оказва СДРУЖЕНИЕТО НА ЧАСТНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ И РАБОТОДАТЕЛИ В ПАЗАРДЖИК. Изградено на териториален принцип, Сдружението участва активно в обществения живот на Община Пазарджик, а чрез контактите си със сродни организации от областни и общински центрове в страната - и в регионалните и национални обществено-икономически процеси.

Настоящият сайт е в резултат на изпълнението на проект "Бизнесът на Пазарджик в дигиталния свят" изпълняван от ФОНДАЦИЯ „ЗА ПАЗАРДЖИК И РЕГИОНА” с финансовата подкрепа на Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство, по Процедура BG14MFOP001-4.047 МИРГ Пазарджик Мярка: 2.2. „Разнообразяване към дейности извън секторите „Рибарство“ и аквакултури“, Административен Договор № МДР-ИП-01-97 / 10.05.2022 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

В рамките на проекта се реализира изграждането на информационна система - сайт представяща бизнеса в рамките на рибарската област – Община Пазарджик. Информационната система представлява визитна картичка пред бъдещи инвеститори както от България така и от чужбина за Община Пазарджик. Системата съдържа информация за основните икономически параметри на региона, които са от изключително значение при осъществяването на инвестиции – работна сила и образование, заетост и безработица, местни финанси и големи инфраструктурни проекти-инвеститори, икономическа активност, бизнес зони и условия за правене на бизнес.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

За да може да оставите коментар, трябва да се регистриран потребител на сайта. Може да направите това на страницата "ВХОД".