ОБРАЗОВАНИЕ И РАБОТНА СИЛА

Образователните и квалификационни характеристики на населението заедно с демографските процеси са един от решаващите фактори за социалното и икономическо развитие на общността.


Образователна структура на населението
В образователната структура на населението са ясни тенденциите за увеличаване броят на висшистите, на хората със средно образование и намаляване броят на тези с основно, начално и без образование. В регионален аспект най-висок е относителният дял на висшистите в община Пазарджик (21.0%), следвана от Пещера (17.5%) и Панагюрище (17.0%), а най-нисък в Лесичово (7.9%), Ракитово (8.6%) и Сърница (10.8%).

 

Фиг. 1. Относителен дял на населението на 7 и повече навършени години с висше образование към 7 септември 2021 година по общини в област Пазарджик

 

 


 

Заети лица на възраст 15 – 64 навършени години Коефициентът на заетост в Община Пазарджик по данни на НСИ е 61.2%

 

Населението в трудоспособна възраст /15-64 год./ е 67 548 граждани, представляващи 64,3% от общия брой на населението. Цифровите показатели за трудоспособното население към края на 2020 г. са слените:

  • Лидерското място е на възрастовата група 40-44 год. – 7 970 граждани, представляващи 7,6% от общото население на общината и 11,8% от населението в трудоспособна възраст;

  • Сходно е мястото на възрастовата група 45-49 год. – 7 924 граждани, представляващи 7,5% от общото население на общината и 11,79% от населението в трудоспособна възраст;

  • Следващото място е на възрастовата група 50-54 год. – 7 897 граждани, представляващи 7,51% от общото население и 11,7% от трудоспособното население към този момент;

  • Следва възрастовата група 60-64 год. – 7 710 граждани, представляващи 7,33% от общото население и 11,41% от трудоспособното население понастоящем.

Изложената статистика сочи, че в средносрочен и относително дългосрочен план – 15-20 год., Община Пазарджик ще разполага с достатъчен брой население в трудоспособна възраст.

 

Население на възраст 15 - 64 навършени години по икономическа активност през периода 31 август - 6 септември 2021 година в Област и Община Пазарджик

(Брой)

РЕГИОН

Общо

Заети

Безработни

Икономически неактивни

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

143 603

81 258

15 025

47 320

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

57 051

34 891

4 045

18 115

 

Безработни лица на възраст 15 - 64 навършени години

В Община Пазарджик коефициентът на безработица е 10,4%. Това сочи статистическата информация за периода 31 август – 6 септември 2021 г.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

За да може да оставите коментар, трябва да се регистриран потребител на сайта. Може да направите това на страницата "ВХОД".