ИНВЕСТИЦИИ

Преки чуждестранни инвестиции

Други ключови фактори за развитието на бизнес средата са преките чуждестранни инвестиции /ПЧИ/ за целия посочен период /2014-2019 г/. Област Пазарджик стартира от ниво от 472 034,6 хил. евро за 2014 год. и достига 476 318,1 хил. евро за 2019 год., със своеобразни пикове за 2017 год. – 505 855,8 хил. евро и за 2018 год. – 516 146,3 хил. евро. Общият размер на привлечените ПЧИ за периода 2014-2019 год. е 2 937 133 хил. евро, срещу 1 656 161 хил. евро за 2007-2012 год./част от отминалия програмен период/. Увеличението е 56,4% в сравнение с описания по-горе времеви период. Община Пазарджик стартира от ниво 113 996 хил. евро за 2014 год. и достига 150 141,9 хил. евро през 2019 год. След колебливи стойности за посочените години, пикът е в последната 2019 год. Общият размер на привлечените ПЧИ за общината за 2014-2019 год. е 743 504 хил. евро срещу 450 568 хил. евро за 2007-2014 год. Увеличението е със 60,6% в сравнение с периода, предхождащ споменатия. И двете териториални нива сочат в цифрово и процентно нарастване на ПЧИ за периода 2014-2019 год. спрямо предхождащия програмен период.

 

Таблица: Преки чуждестранни инвестиции в хиляди евро през 2014-2019 г. за община и област Пазарджик и за страната.

РЕГИОН

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Област Пазарджик

472 034.6

486 356.6

480 424.8

505 855.8

5 16 146.3

476 318.1

Община Пазарджик

113 996,0

115 401,9

120 723,0

109 336,1

133 905,1

150 141,9

Република България

21581579.6

23163272.7

23 508 864.9

24 475 195.8

24919589.3

25 341 512.8

За периода 2014-2019 год. област Пазарджик е привлякла общо 2 937 133 хил. евро, а община Пазарджик – 743 504 хил. евро, представляващи 25,31% от привлечените средства с подобен характер в областта.

ЧУЖДЕСТРАННИ ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ НЕФИНАНСОВИЯ СЕКТОР В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК КЪМ 2019 ПО ОБЛАСТИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ В ХИЛ. ЛВ.

 

ОБЩО (всички икономически дейности, с изключение на сектори K, O, T и U)

133 905,10 лв.

 

ИНДУСТРИЯ (С ИЗКЛ. НА СТРОИТЕЛСТВОТО)

112 524,90 лв.

 

ТЪРГОВИЯ, ТРАНСПОРТ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

8 593,30 лв.

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

1 663,90 лв.

 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

За да може да оставите коментар, трябва да се регистриран потребител на сайта. Може да направите това на страницата "ВХОД".

Прочети още

Новата клиника на „СитиДент“ отвори врати в Пазарджик

"СитиДент-Усмивка" - новата клиника от групата "Сити Дент" се намира на ул. "Цар Иван Шишман" и предлага широка гама стоматоматологични услуги