Бизнесът в
Пазарджик и региона

Инвестирай и създавай блага
ЗА ПАЗАРДЖИК И РЕГИОНА

ЗА ПАЗАРДЖИК И РЕГИОНА


Община Пазарджик е разположена в Южна България, в централната част на Горнотракийската низина, на север от планината Родопи, по поречието на река Марица. Общината граничи със седем общини от Пазарджишка област, в т.ч.: община Стрелча, Панагюрище, Лесичово, Септември, Ракитово, Пещера и Брацигово, както и с четири общини от Пловдивска област - Съединение, Стамболийски, Марица, Родопи.

Релефът на общината е равнинен. Надморското равнище варира от 190 до 370 м., като надморската височина на град Пазарджик е 205 м. На изток от Пазарджик е най-ниската част на полето - под 200 м надморска височина. Полето е бедно откъм речни тераси, защото е хлътнало.

На територията на Общината има находища на нерудни полезни изкопаеми. Най- разпространените полезни изкопаеми са мраморите и доломитите. Те са намират по северния склон на Родопите - между селата Паталеница и Црънча, южно и източно от с. Дебращица.

Икономическата структура на предприятията в община Пазарджик е фрагментирана, но се открояват водещи отрасли по концентрация на брой фирми в тях. Основните отрасли в община Пазарджик по брой участници са търговията на дребно с 37% дял, услугите с 18%, търговията на едро с 10%, преработващата промишленост с 9% и ресторантьорството с неговите 6%.

За Нас >

Последни новини

Новата база е на площ от 32 хиляди квадратни метра

Поредна нова логистична база на "Ариете" в Пазарджик

Новата база е на площ от 32 хиляди квадратни метра

Общо 20 бизнес обекта на известни търговски марки е събрал HOLIDAY PARK Пазарджик

Предприемачът Тодор Белчев за проекта си в Пазарджик: В този град нещата се случват

Общо 20 бизнес обекта на известни търговски марки е събрал HOLIDAY PARK Пазарджик

Новата клиника на „СитиДент“ отвори врати в Пазарджик

"СитиДент-Усмивка" - новата клиника от групата "Сити Дент" се намира на ул. "Цар Иван Шишман" и предлага широка гама стоматоматологични услуги

Полезни връзки