Сдружението на предприемачите – с предложения по Концепциите за ИТИ

Сдружението на предприемачите – с предложения по Концепциите за ИТИ
Публикация   19:18     22 Март, 2024 /     Фондация „За Пазарджик и Региона”   /     297

Представители на Сдружението на частните предприемачи и работодатели в Пазарджик и на Фондация „За Пазарджик и региона“ представиха своята позиция и предложенията си в рамките на обществените обсъждания на концепциите за интегрирани териториални инвестиции, които се проведоха през седмицата. 
По програма „Развитие на регионите“ и конкретно в частта за обновяване на велосипедната и пешеходна мрежи предприемачите препоръчаха до изготвяне на Генералния план за организация на движението в Община Пазарджик и разработването на цялостна веломрежа за населеното място и близките села да бъдат възстановени съществуващите още от социализма велоалеи по централните булеварди на града. Крайно време е и да се възстановят тротоарите по вече готовите пътни платна на булевардите „Христо Ботев“ , „Стефан Караджа“ и „Александър Стамболийски“, смятат представителите на бизнеса в Пазарджик. 
В частта за пътната безопасност предприемачите предложиха до изготвянето на Генералния план да се предвидят и изградят необходимите за намаляване скоростта на движението в населените места повишения на пътното платно. Такива вече са регламентирани с новата наредба от 08.03.2024 г. Добре е също да се предвидят и поставят камери за засичане на превишена скорост. Важно е също така и изграждането на заграждения на невралгични места за възпрепятстване изскачането на пешеходци на пътното платно. 
По програмата „Околна среда“ в частта на проекта за подобряване качеството на атмосферния въздух от Сдружението на бизнеса предлагат на първо време да бъде изцяло обновена техниката на сектор „Озеленяване“, в това число да се закупи дробилка за дървесна маса, трактори с ремаркета, автовишка за кастренето и рязането на дървета, машина за миене и метене на паркове, алеи и пешеходни зони, прахосмукачки за окапала листна маса и машина за отстраняване на дънерите на отрязаните дървета. Към момента, без тази техниката Звеното няма как да е пълноценно и да допринесе достатъчно за чиста околна среда и оттам за качество на атмосферният въздух.  
Предприемачите предлагат също да се изгради торфище за окапала листна маса, собствен разсадник и поливни инсталации за съществуващите зелени и цветни насаждения.
За подобряване качеството на атмосферният въздух  е редно да се помисли и за ограничаване на разпрашаването и безразборното изхвърляне на дребни строителни отпадъци и едрогабаритно домакинско оборудване. Затова особено важно е да се определи място където гражданите и фирмите да изхвърлят тези отпадъци, т.е. да се обособи депо за строителни и едрогабаритни отпадъци. Мястото за него е добре да бъде ситуирано до съществуващата сепарираща инсталация. Добре е на това депо да се предвиди и временна площадка за стари автомобилни гуми, откъдето те да се товарят на тежкотоварен транспорт и изпращат до местата за рециклирането им. След оборудване на това депо с трошачна машина с магнитен сепаратор за отделяне на металните частици изготвеният трошляк би могъл да се продава като инертен  материал за насипи, предлагат от Сдружението на предприемачите. 
По време на обществените обсъждания на концепциите за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) бяха генерирани множество идеи и предложения, свързани с бъдещи проекти на Община Пазарджик. Обществените обсъждания имаха за цел да се осигури участието на местните общности в процеса на избор на КИТИ, като всички мнения и предложения ще бъдат представени на широкия състав на Регионалния съвет за развитие на Южен централен регион, който да ги вземе предвид при изготвяне и одобряване на приоритизиран списък с концепции за изпълнение.


 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

За да може да оставите коментар, трябва да се регистриран потребител на сайта. Може да направите това на страницата "ВХОД".