Двойно се увеличават разрешителните за строеж на жилища в края на 2023г. спрямо края на 2022 г.

Двойно се увеличават разрешителните за строеж на жилища в края на 2023г. спрямо края на 2022 г.
Публикация   15:19     27 Фев, 2024 /     Фондация „За Пазарджик и Региона”   /     903

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради през четвърто тримесечие на 2023 г. се увеличават с 42.0%, броят на жилищата в тях - със 102.9%, а разгънатата им застроена площ - със 100.0%. Това сочат предоставените данни от ТСБ-Юг, отдел „Статистически изследвания - Пазарджик”, за "Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пазарджик през четвърто тримесечие на 2023 година".

За посочения период местните администрации на територията на региона са издали разрешителни за строеж на 98 жилищни сгради с 284 жилища в тях и 32 702 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 4 административни сгради/офиси с 3 068 кв. м РЗП и на 43 други сгради с 10 978 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 1.0%, жилищата в тях - с 48.7%, а общата им застроена площ - със 17.8%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради намалява с 35.8%, както и разгънатата им застроена площ - с 51.8%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. за разлика от увеличението на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват тези за строеж на други сгради с 29.5%, както и разгънатата им застроена площ - с 53.5%.
Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 435, Пловдив - 393, Бургас - 217, София - 186, и Варна - 168. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 7 559, Пловдив - 2 702, Варна - 1 534, Бургас - 1 345, и Кърджали - 786.
През четвъртото тримесечие на 2023 г. в област Пазарджик е започнал строежът на 70 жилищни сгради със 122 жилища в тях и с 15 135 кв. м разгъната застроена площ и на 44 други сгради с 33 246 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие се наблюдава намаление на започнатите жилищни сгради със 17.6%, на жилищата в тях - с 34.1%, както и разгънатата им застроена площ - с 34.0%. Започнатите други сгради намаляват с 29.0%, докато общата им застроена площ нараства - със 124.0%.
В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. започнатите нови жилищни сгради нарастват със 75.0%, жилищата в тях - с 13.0%, както и общата им застроена площ - с 10.4%. Започнатите други сгради намаляват с 12.0%, докато общата им РЗП нараства с 56.0%.
Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 264 жилищни и 91 други сгради; София (столица) - 226 жилищни и 26 други сгради; Бургас - 217 жилищни и 27 други сгради; Варна - 141 жилищни и 28 други сгради.

 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

За да може да оставите коментар, трябва да се регистриран потребител на сайта. Може да направите това на страницата "ВХОД".